collaboration with comic artists for Vavel Festival / 2007
designs by panagiwtis pantazis, mike dialinas, taxis, george gousis, crankbot, ilias kiriazis, anastasis tsiatsios, tassos papaioannou / print by tind